Request
PL EN SV
Zapytaj o ofertę

Poniżej znajdują się warunki dotyczące anulowania podróży zarezerwowanej z Scuba Travel. Wszyscy klienci mają prawo do odwołania podróży. Zastosowane zostaną następujące opłaty za:​ 

  • Anulowanie 90 dni lub więcej przed datą wyjazdu, klient zapłaci pełną kwotę depozytu jako opłatę za anulowanie, jak również ewentualne koszty poniesione zgodnie z 3.1.2 Warunków uczestnictwa.
  • Anulowanie później niż 90 dni, ale wcześniej niż 30 dni przed datą wyjazdu, klient zapłaci 60% kosztów podróży, jak również ewentualne koszty poniesione zgodnie z 3.1.2 Warunków uczestnictwa.
  • Anulowanie rezerwacji na 30 lub mniej dni przed datą wyjazdu powoduje, że klient pokrywaja całość kosztów podróży. 
  • Jeśli podróżny nie zrezygnuje z podróży, nie dotrze do określonej godziny i miejsca odlotu lub nie może wziąć udziału w podróży, lub zakończyć swojej podróży zgodnie z planem ze względu na brak niezbędnych dokumentów, takich jak ważny paszport, wizy itp. zwrot kosztów nie następuje i organizator ma prawo do zachowania całkowitej ceny podróży.

Szczególne warunki mogą dotyczyć rejsów łodziami nurkowymi (uwzględniając pakiety nurkowe i nie-nurkowe), wyjazdów grupowych i specjalnych ustaleń. Te szczególne warunki zostaną podane do wiadomości w tym samym czasie, w którym zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej Scuba Travel, na pisemnych ulotkach, broszurach informacyjnych oraz innych formach komunikacji stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w trasach łodzi safari, ilości nurkowań, oraz inne zmiany programu wynikłe z powodu decyzji lidera grupy, kapitana łodzi i innych osób odpowiedzialnych za opiekę i bezpieczeństwo klientów powstałe na podstawie niesprzyjających warunków atmosferycznych, sytuacji politycznych i społecznych i innych sytuacji poza ich kontrolą, powstałych podczas trwania wyjazdu. W tej sytuacji klient nie ma prawa do rekompensaty ani zwrotu pieniędzy.

Po rozpoczęciu podróży Scuba Travel Scandinavia AB nie zwróci niewykorzystanych części podróży. Zwrot nie jest przyznawany klientom, którzy nie ukończyli podróży, niezależnie od podanych powodów.
Wyjazdy i stawki grupowe: Ceny są oparte na uczestnictwie jako grupa i warunkach stawki grupowej. Klientom nie przysługuje zwrot jeżeli warunki rezerwacji grupowej nie zostaną spełnione.
Scuba Travel ma prawo do zmiany cen zgodnie z pkt 2.1. Warunków uczestnictwa. 

Pełna wersja Warunków uczestnictwa jest dostępna do pobrania tutaj

T+48 61 678 16 68  E biuro@scubatravel.pl   Skype scubatravel.pl

Fabriksgatan 13, 412 50 Gothenburg, Sweden

Nyhetsbrev

Missa inte våra erbjudanden och nyheter.Newsletter

Get the latest news and offers from Scuba Travel